Faydalı Model

service

Faydalı Model

Faydalı Model Nedir?

Faydalı modeller  buluş basamağının (tekniğin bilinen durumunun aşılması) aranmadığı buluşların korunma yöntemidir.

Ayrıca usuller, bu usullerden elde edilen ürünler, eczacılıkla ilgili buluşlar, biyoteknolojik ürünler ve kimyasal maddelere faydalı model korunması sağlanmamaktadır.

Buna ek olarak faydalı model tescil süreci; inceleme işleminin olmaması sebebiyle patent tescil sürecine göre daha az bir maliyetle ve daha kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Tescil süreçleriyle ilgili olarak “Adım Adım Patent Tescili” ve “Adım Adım Faydalı Model Tescili” yazılarımıza bakabilirsiniz.

Adım Adım Faydalı Model Tescili:

aydalı model tescili buluşun korunmasını sağlayan, buluş sahibini koruyan bir sistemdir. Faydalı Model başvurusunda bulunmadan önce buluş, faydalı model verilebilirlik şartları açısından araştırılmalıdır. Uzman bir patent vekilinden de yardım alınması önerilmektedir.

Ülkemizde faydalı model tescil başvuruları yeni adıyla Türk Faydalı model ve Marka Kurumu eski adıyla Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılmaktadır.

1. Aşama – Faydalı Model Ön Araştırması ve Analizi

Faydalı model olarak tescil ettirmek istediğiniz buluşunuzun uzman bir patent vekilince araştırılması ve eğer ihtiyaç varsa ve/veya mümkünse gerekli değişikliklerin yapılması aşamasıdır.

2. Aşama – Faydalı model Başvurusu:

TürkPatent nezdinde gerekli başvuru ücretinin yatırılarak başvurunun yapılması aşamasıdır. Faydalı model tescili başvuru ücreti başvuru patent vekili aracılığıyla online olarak yapılır.

3. Aşama – Başvurunun Şekli İncelenmesi:

TürkPatent’te görevli faydalı model uzmanları tarafından başvurunun şeklen incelenmesi aşamasıdır. Eğer herhangi bir şekli eksiklik söz konusu ise eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine 2 aylık bir süre tanınır.

4. Aşama – Araştırma Raporu:

Araştırma raporu, buluşun tescil edilebilir olup olmadığına karar vermedeki ilk aşamadır. Araştırma raporunda, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en yakın dokümanlar (buluşun başvuru tarihinden önce dünya üzerinde herhangi bir yerde yayımlanmış, tarihi belli tüm dokümanlar) listelenir. Raporda, ilgili dokümanların özellikle hangi kısımlarının araştırması yapılan buluşla ilgili olduğu da belirtilir. Raporda, ilgili dokümanların buluş konusu istemlerle ilişkisi, uluslararası kabul edilmiş bazı kodlarla (X, Y, A vb.) ifade edilir.

Başvuruya devam etme kararı verildiği takdirde başvuru sahibi, araştırma raporunun bildiriminden itibaren 3 ay içinde inceleme raporunun hazırlanması için talepte bulunur.

5. Aşama – Yayım:

Başvuru Yayımı, başvuru tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra yapılır. Başvuru sahibi, 18 ay geçmeden de başvurunun yayımlanmasını talep edebilir. Bunun için, faydalı model başvurusu yapılırken doldurulan başvuru formundaki “erken yayım” ile ilgili kısımda ya da sonraki süreçte Erken Yayın Talep Formu ile talepte bulunulması gerekmektedir. Araştırma raporunun başvuru yayımından önce hazır olması halinde, araştırma raporu başvuru ile birlikte yayımlanır. Araştırma raporu, başvuru yayımından sonra hazırlanmışsa, başvurudan ayrı olarak yayımlanır. Özetin veya buluş başlığının değiştirilmesi durumunda araştırma raporunun yayımı değiştirilen özet veya buluş başlığını da içerir.

6. Aşama – Görüş:

Başvuru yayımından sonra üçüncü kişiler, faydalı model başvurusuna konu olan buluşun faydalı model verilebilirliğine ilişkin görüşlerini yazılı olarak TürkPatent’e sunabilir.

7.Aşama – Faydalı model Belgesi Düzenleme Ücretinin Yatırılması:

Araştırma raporu sonucunda tescil edilebilir olduğu belirlenen başvurular için başvuru sahipleri  ücretinin yatırarak faydalı model belgesinin düzenlenmesini ve faydalı modelin tescilini talep edebilirler